Az SVT módszer háttere

A szabadság ösvényeAz évek során az SVT a nyolc szóból majdnem 40 táblázat fejlődött. A Szellem a tagokon keresztül megteremtett egy még nagyszerűbb spirituális átalakító technikát. Amíg csak élt, számtalan tanuló hívta, vagy írt Robert Detzlernek – a módszer fejlesztőjének és létrehozójának -, hogy korrigálja, vagy visszaigazolja az általuk kapott információkat. Ezzel az együttműködéssel folyamatosan fejlődött az SVT rendszere.

Azóta, hogy az SRA 1991-ben szervezetté alakult, az Igazgatótanácsnak sok különböző igazgatója volt, akik üzleti tapasztalatukkal és személyes tehetségükkel rendszert és szabályokat alkottak a szervezetnek. Szellembe vetett hitük és ez a különleges spirituális átalakítási módszer arra sarkallta őket, hogy sok óra önkéntes munkát áldozzanak az SRA fejlesztésének.

Az évek során, ahogy az SVT elterjedt, az SRA is nemzetközi szervezetté vált. Az évek múltával az amerikaiak mellett európai elnöke (néhai Marianne Blaha) is volt már a szervezetnek.

A Testület rendszeresen tart ötletelő valamint tervező üléseket, és bizottságok dolgoznak speciális projekteken is. 3 bizottság már régóta működik: a Pénzügyi, az Etikai és a Spirituális Bizottság, de az igényeknek megfelelően újak is alakulnak, különböző nemzetiségű tagokkal.

Az SRA többek között (és nem fontossági sorrendben) fejleszti a kurzusok anyagait, képesíti az instruktorokat és a módszer általi tanácsadókat, valamint részvételi igazolással látja el őket világszerte, ezen kívül pedig havi hírlevéllel támogatja a gyakorlókat az új eljárások alkalmazásában.

A kurzusokkal és anyagaival kapcsolatban az idők során Robert és Mary Ann Detzler mellett más elkötelezett emberek is dolgoztak, mint Kathryn Hamilton-Cook. Ő az amerikai Tananyag bizottságban az új amerikai tanfolyamok és kurzusok fejlesztésével, valamint az amerikai tanfolyami anyagok és kurzusok anyagainak tökéletesítésével foglalkozott. Ezt a feladatot az amerikai Oktatási bizottság vette át.

Az SRA Igazgatótanácstól, a közösségen, az irodai dolgozókon, amerikai tanárokon, európai instruktorokon, módszer-tanácsadókon, önkénteseken át, sok elszánt emberen keresztül dolgozik a Szellem, hogy a szervezetet olyan spirituális közösséggé tegye, mely mindannyiunkat támogathat.